Geschiedenis

  • De heer Op ’t Land
  • Karel Stikkelorum
  • Ton Poot
  • Loek Vergeer
  • Piet Griffioen
  • Lia Broekhuizen
  • 2021-heden: Gerald van Leiden

In september 1956 startte de vereniging die de toepasselijke naam Van Serve Tot Smash (VSTS) kreeg. Toen wisten de oprichters nog niet dat het hier om een niet-officiële oprichting ging. Dit kunnen we lezen in de eerste notulen, waar op de ledenvergadering van 24 april 1959 door de voorlopige voorzitter, de heer Op ’t Landt, vermeld staat dat door een bestuurlijk foutje de statuten van de vereniging niet door de leden waren goedgekeurd. Dit foutje werd op de bewuste vergadering gecorrigeerd en de statuten werden – na enige wijzigingen – goedgekeurd. Zo is VSTS officieel opgericht.

Vanaf het seizoen 1974/1975 bereikte de vereniging overeenstemming met de firma Karssen over een sponsorcontract. De vereniging ging voortaan Karssen/VSTS heten. 

In het seizoen 1987/1988 wisselde VSTS van sponsor en werd Raaphorst Noten de nieuwe sponsor. De vereniging ging toen Raaphorst Noten VSTS heten. De tenuekleuren veranderden van zwart en geel naar grijs en blauw.

In 1991 mocht de vereniging haar 100e jeugdlid verwelkomen, te weten Inge Berkenhage. 

In 1997 werd de eerste website op www.vsts.nl gelanceerd.

In het seizoen 2002/2003 is de naam veranderd naar VSTS. Vanaf dat moment worden de teams individueel gesponsord door verschillende bedrijven.

In 2006 bestond VSTS 50 jaar. Een speciaal opgerichte Lustrum Commissie heeft voor diverse lustrumactiviteiten gezorgd dit jaar. 

In 2015 wordt er tijdens de ALV een nieuw verenigingsplan gepresenteerd. De titel van dit plan luidt: ‘Sportiviteit en respect’. Tot op heden is dit plan nog steeds de basis van onze vereniging.

In 2016 bestond VSTS 60 jaar. Ter ere van deze mijlpaal zijn er door de lustrumcommissie weer diverse activiteiten georganiseerd, zoals een optocht tijdens de Najaarsmarkt, een pubquiz en een gala.

Inhoud accordeon