Pasavonden nieuwe wedstrijdkleding

Afgelopen dinsdag 23 april heeft er een extra Algemene Ledenvergadering plaatsgevonden welke in het teken stond van de nieuwe (wedstrijd)kleding per komend seizoen. Het voorstel is met de aanwezigen doorgenomen en unaniem akkoord bevonden. De notulen zijn terug te vinden via deze link. Het contract met Errea biedt de mogelijkheid om nu in één keer […]