Recreantencommissie

De recreantencommissie behartigt de belangen van alle recreanten binnen VSTS. Zij verricht die taken die nodig zijn om de trainingen, de competitie en wat daar verder mee samenhangt, gaande te houden. De commissie stemt de zaken af met het bestuurslid technische zaken.

De commissie bestaat uit de volgende personen:

Algemeen contact
recreantenzaken@vsts.nl

Coördinator Recreanten 1
Johan van der Heijden
06-12291219

Coördinator Recreanten 2
Jan Tuithof
06-39677176

Coördinator Recreanten 3Jos van Rossum
0172-611755

Leo Onderwater
0172-611285

Coördinator Recreanten 4
Thecla Korrel
thecla@vsts.nl
0172-651544

Coördinator DamesrecreantenLia Nottelman
06-27308940