Organisatiestructuur

In onderstaand diagram ziet u de organisatiestructuur van VSTS. Het dagelijks bestuur van VSTS bestaat uit vijf leden, welke ieder verantwoordelijkheid dragen voor een of meerdere commissies en taakgroepen.